Skip to main content

Selvhjælpsgrupper

Hvad er en selvhjælpsgruppe?

Vi kan alle blive ramt af sorg, sygdom eller problemer. Her kan det være forløsende at tale med andre i en lignende situation.

En selvhjælpsgruppe er et socialt fællesskab, hvor mennesker kan dele tanker, følelser og erfaringer omkring et problem eller et livsvilkår, som de har til fælles.

Gruppemetoden er at lytte og tale i et fortroligt rum på lige fod. Det medmenneskelige fællesskab indebærer, at man bliver mødt, der hvor man er, og bliver set som den man er, med både stærke og svage sider. I processen oplever deltagerne ofte at de får frigjort mere livsmod og får nye kræfter pga. den gensidige støtte, forståelse og erfaringsudveksling.

Selvhjælpsgrupper igangsættes som oftest af en til to frivillige, der sikrer trygge rammer og rum for at deltagerne kan finde styrken i fællesskabet.

Hvordan kommer jeg i en selvhjælpsgruppe?

Selvhjælpsgrupper igangsættes ud fra deltagerønsker og behov. Alle med ønsker og behov for et gruppefællesskab kan derfor henvende sig til Foreningernes Hus. Du kan enten henvende dig personligt, telefonisk eller via mail, hvorefter du vil få en samtale og blive hjulpet videre af vores selvhjælpskoordinator.

Nogle af de selvhjælpsgrupper vi har i huset er åbne for optagelse af nye deltagere, andre grupper er lukkede for yderligere deltagere efter gruppens opstart. Der kan oprettes grupper for børn, unge, voksne og seniorer og med en meget bred pallette af emner/problematikker.

Måske har vi i Foreningernes Hus allerede en åben selvhjælpsgruppe som matcher dine behov  eller vi ser sammen på mulighederne for at opstarte en ny gruppe.

I Foreningernes Hus rådgiver og hjælper vi med gruppeopstart, herunder med at finde frivillige igangsættere, finde matchende gruppedeltagere og med at facilitere en god gruppeproces og struktur. Huset har desuden mødelokaler til rådighed som gratis kan benyttes.

Vi har også selvhjælpsgrupper for børn>>

Hvilke selvhjælpsgrupper har plads til flere deltagere

Voksengrupper:

”Sorg – med gåture & samtale i naturen”

Stemmehører”

”Pårørende til transkønnede unge autister”

”Livet med ME (Myalgisk encephalomyelitis)”

Børnegrupper:

”Skilsmissebørn (ca. 8 – 12 år.)”

”Søskende til fysisk eller psykisk handicappede børn (ca. 8 – 12 år.)”

Hvilke selvhjælpsgrupper har plads til flere deltagere

Skilsmisseramte (voksne)”

”Stressramte (voksne)”

”Angst og depressionsramte”

”Forældre til børn med autisme”

”Forældre til børn med Skizofreni”

”Pårørende til psykisk sårbare”

”Pårørende til senhjerneskadede”

”Voksne børn af alkoholikere”