Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Vision

Foreningernes Hus Vejle vil være en Uundværlig samarbejdspartner for frivillige, sociale foreninger, for mennesker med behov for medmenneskelig støtte samt for kommunale og andre organisationer, der arbejder med samme målgrupper, i hele Vejle Kommune. Samtidig vil Foreningernes Hus være en Unik arbejdsplads, hvor frivillige og medarbejdere trives og bruger deres evner og kompetencer til gavn for andre og for sig selv.

Vi vil nå visionen ved:

  • At arbejde aktivt for og tage initiativ til netværk og samarbejde mellem foreninger, frivillige, erhvervslivet og med offentlige institutioner.

  • At bevare og udbygge en positiv og varm atmosfære, hvor frivillige, medarbejdere og brugere bliver set, hørt og forstået, og hvor opgaverne løftes i fællesskab.

  • At opbygge en klar og enkel organisation – og en tydelig kommunikationsform.

  • Til stadighed at udvikle og forny cafeens tilbud, så det svarer til brugernes ønsker og behov.

  • At udvikle målrettede aktiviteter for nuværende og kommende medlemmer og brugere af huset, samt skaffe midlerne til at føre dem ud i livet ved samarbejde med fonde, erhvervsliv og andre interessenter.

  • At synliggøre Foreningernes Hus ved hjælp af hjemmeside, Facebook, pressearbejde – og ved at vise huset frem ved alle givne lejligheder.