Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Frivilligjobguide

Vi har samlet nogle overvejelser, som du kan gøre dig, inden du vælger dit frivilligjob:

Hvad vil du arbejde med?

Vælg noget, der interesserer dig, noget, du er god til eller måske noget, du godt kunne tænke dig at lære eller blive bedre til. Mange organisationer efterspørger spidskompetencer eller specifikke faglige kompetencer, fx frivillige, som er gode til IT, PR, rådgivning eller andet.

Hvem vil jeg hjælpe?

Er der en bestemt sag, du brænder for, eller nogle bestemte målgrupper, fx integration, kræftramte, børn og unge eller psykiske syge?

Hvad er mine grænser?

Tag med i dine overvejelser, hvor dine grænser går. Hvis du fx ikke kan lide at befinde dig i konfliktsituationer, eller hvis du har det svært ved at være sammen med mennesker, som er meget syge, så vælg et frivilligt arbejde, hvor du undgår at komme i disse situationer.

Hvad vil jeg have ud af arbejdet?

Nogle gør det, fordi de brænder for en sag. Andre gør det som led i deres uddannelse – enten fordi det frivillige arbejde kan give noget praktisk erfaring, eller fordi det kan gøre det nemmere at komme i arbejde bagefter. For andre kan drivkraften være et ønske om at bruge deres fritid til noget meningsfuldt eller at komme ud blandt andre mennesker.   
Det er stor forskel på de forskellige frivilligjobs: I nogle er du i kontakt med organisationens brugere, i andre laver du praktisk eller organisatorisk arbejde. Nogle organisationer tilbyder kurser, og der er forskel på, hvor meget det sociale samvær blandt de frivillige vægtes.

Hvor meget tid kan jeg bruge?

Overvej, hvor meget tid du kan og vil afsætte til frivilligt arbejde. Uanset om du har to timer om måneden eller fire timer om ugen, er din indsats velkommen. Men det er selvfølgelig vigtigt at finde et frivilligjob, der passer til dit tidsforbrug.
Snak med organisationen
Når du har fundet en organisation, du er interesseret i, så tag en personlig snak med dem inden du starter. Spørg ind til, hvad det frivillige arbejde består i, og sørg for, at I har de samme forventninger til din indsats.