Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

5 kendetegn for frivillige sociale organisationer

Der er efterhånden skabt almindelig konsensus om definitionerne af, hvad der kendetegner frivillige sociale organisationer. Frivillighedsundersøgelsen fra 2004 fremhæver fem kendetegn i deres karakteristik af frivillige organisationer. Denne definition er den mest udbredte og bruges af Center for frivilligt socialt arbejde og af Social- og integrationsministeriet. Frivillige organisationer er ifølge den kendetegnet ved følgende fem kendetegn:      

  1. Formaliseret organisering, dvs. at organisationen har en juridisk status eller en permanent form med bl.a. vedvarende aktiviteter, formelle mål, en ledelse, et navn, en adress eller et mødested. Derfor hører uformelle grupper, ad hoc grupper og midlertidige sammenslutninger og grupper ikke med under definitionen af en frivillig organisation.
  2. Uafhængig af offentlig sektor, dvs. at organisationen ikke er en del af eller kontrolleret af den offentlige sektor, og at den adskiller sig fra offentlige organisationer, hvis opgaver og formål ofte er fastsat ved lov. Det forhindrer ikke, at en organisation udfører opgaver for det offentlige eller er finansieret derfra, men den bestemmer selv aktiviteter, hvem der skal være i bestyrelsen, vedtægternes indhold, og om den vil nedlægge sig selv.
  3. Nonprofit, dvs. at organisationen ikke har som formål at skabe profit og ikke er styret af kommercielle mål. Et eventuelt økonomisk overskud fordeles ikke mellem medlemmerne, men føres tilbage og bruges i overensstemmelse med organisationens formål.
  4. Selvbestemmende, dvs. at organisationen selv bestemmer over egne Anliggender og ikke er kontrolleret af andre organisationer eller virksomheder.
  5. Frivillighed, dvs. at medlemskab og deltagelse skal være frivillig, og at der udføres frivilligt, ulønnet arbejde i bestyrelsen og/eller i aktiviteterne. Det betyder, at frivilligt arbejde i princippet kan begrænse sig til bestyrelsesarbejdet, mens alle aktiviteter eventuelt udføres af lønnede medarbejdere.

Tilbage