Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Vores medlemsforeninger

Afghansk Dansk Kvinde Association (ADKA)

 

Autisme Ungdom Trekanten

www.autismeungdom.dk/lokalafdeling-trekanten

 

Barnets stemme Vejle

www.barnetsstemmevejle.dk 

 

Bedre Psykiatri
www.bedrepsykiatri.dk

 

Bikeres Against Child Abuse

 

 

Broen Vejle
www.broen-vejle.dk

 

Bruger & Hjælper Gruppen
www.bh-g.dk

 

Børns Voksenvenner
www.voksenven.dk

 

Dansk Blindesamfund
Kreds Sydøst Jylland
www.blind.dk

 

Dansk Folkehjælp
www.folkehjaelp.dk

 

Dansk Handicap Forbund
www.dhf-vejle.dk
Vejle-Billund afdeling

 

Dansk ICYE - Lokalforening Sydjylland
www.icye.dk

 

Dansk Kvindesamfund
www.danskkvindesamfund.dk
Vejle Forening

 

Dansk Naroklepsiforening
www.dansknarkolepsiforening.dk

 

Dansk Rumænsk Kultur forening

 

Danske Handicaporganisationer Vejle

 

Den Afghanske Danske Venskabsforening

 

Den Albanske Forening
Mail: albanskeforening@outlook.dk

 

Det fælles bedste
www.detfaellesbedste.dk

 

Det grønlandske hus
www.nordatlantiskhus.dk/i-vejle

 

Diabetes Vejle Lokalforening

 

FNUG - Foreningen af unge med gigt
www.fnug.dk

 

Fodslaw
www.fodslawvejle.dk

 

Foreningen Gartneriet Rødmoses Venner
www.roedmose.dk

 

Foreningen Grønlandske Børn
www.fgb.dk
fgb@fgb.dk

 

Gigtforeningen
www.gigtforeningen.dk

 

Granulomatos med Polyangiitis/
Wegeners Granulomatos
www.granulomatose.dk

 

Grønt Forum

 

Haveselskabet Vejle Kreds
www.haveselskabet.dk

 

Hjernesagen
www.hjernesagen.dk

 

Hjerneskadeforeningen
Fredericia/Vejle
www.hjerneskadet.dk/region-syd/fredericiavejle

 

Hjerteforeningens lokalkomité Vejle
www.vejle.hjerteforeningen.dk

 

Home-Start
7100 Vejle
http://vejle.home-start.dk/

 

Høreforeningen Vejle Lokalforening
www.hoereforeningen.dk

 

Klub Ukraine

 

Kvisten

 

Landsforeningen Autisme
Kreds Trekanten
www.autismefening.dk/kredsforening

                                                  Opdateret d. 17.12.2019

Landsforeningen Multipel System Atrofi
www.msa-danmark.dk

 

LC 88 Egtved

 

Lev Vejle
www.lev.dk

 

Litauisk Forening

 

LOBPA
www.lobpa.dk

 

Lokal Foreningen Ligeværd Vejle
www.ligevaerd.dk

 

Læseforeningen
www.laeseforeningen.dk

 

Morfar

 

Mødrehjælpen, Vejle
www.moedrehjaelpen-vejle.dk

 

Natteravnene Vejle
www.vejle.natteravnene.dk

 

NEFOS Netværket for selvmordsramte
www.nefos.dk

 

Næstehjælperne-Trekantområdet
(findes på facebook)

 

OCD Lokalgruppe Vejle
www.ocd-foreningen.dk

 

Offerrådgivningen Vejle
www.offerraadgivning.dk

 

Osteoroposeforeningen
gemma17@tunet.dk

 

Peer to Peer
www.peertopeervejle.dk

 

Red Barnet
Lokalforening Vejle
Red Barnet Ungdom
www.redbarnetungdom.dk

 

 

 

Røde Kors, Vejle Afd.
www.vejle.drk.dk

 

Scleroseforeningens lokalafdeling Vejle-Billund
www.scleroseforeningen.dk/lokalafdeling/vejle-billund

 

SIND
www.sindvejle.dk

 

Sommerfuglebevægelsen

 

Stensvangs Venner

 

Udviklingshæmmedes Landsforbund
www.ulf.dk

 

Ungdommens Røde Kors
www.urk.dk

 

Unge for ligeværd Vejle
www.uflvejle.dk

 

Vejle Expat Network
www.vejleexpatnetwork.dk

 

Vejle Lydavis
www.debois-vejle.dk

 

Vejle Mi Erinaq

 

Vejle Soroptimistklub

 

Venskabsforeningen/Alsadaqa foreninge

 

Ventilen
www.ventilen.dk

 

Vinterbadeforeningen Morgenrøden
www.morgenrøden.dk

 

Ældre Sagen Vejle-Jelling
www.aeldresagen.dk/lokalafdelinger/vejle-jelling