Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Egetoft: Aktivitets- og Træningscenter

Tilbud: Formålet med Egetoft er at: •aktivere hjerne som krop og sætte fællesskab og livskvalitet højt •stille viden og information til rådighed om sundhed, trivsel og velvære •tilbyde alle hjælp til selvhjælp inden for aktivitet og træning •hjælpe nye initiativer i gang og give størst mulig selvstyring i de enkelte målgrupper og aktiviteter •stille lokaler til rådighed, eksempelvis til medlemsmøder for frivillige foreninger Styrelsen: •En generalforsamling, hvor alle brugere har stemmeret og er valgbare, afholdes hvert år i marts og vælger Centerråd, hvis sammensætning søges besat fra de forskellige interessegrupper på Egetoft •Centerrådet træffer beslutninger omkring Egetofts funktioner og mål •En centerleder har sammen med det øvrige personale og i samarbejde med Centerrådet ansvaret for budgettet og den daglige drift
Målgruppe: Enhver er velkommen, når: •vi viser hensyn og opfører os, så andre ikke generes af at være her •vi passer på tingene og rydder op efter os •vi bidrager til at gøre Egetoft til et dejligt sted at komme •vi overholder betingelserne om rygning og alkohol
Formål: Vi har mange forskellige tiltag: •Her er værksteder for træsløjd, stenslibning, keramik, vævning mv. •Her er træningslokale med instruktion i kropsøvelser og forskellige spil •Her er datastue med et frivilligkontor samt møde- og sanglokaler •Her er en cafe, der tilbyder kaffe/kage, lun ret eller smørrebrød
Kontaktinfo: Kirkevej 23 6040 Egtved Tlf.: 29 67 36 88 Åbent mandag-torsdag 8.00-15.30, fredag 8.00-13.00 www.kultunaut.dk/perl/sted/type-nynaut/nr-541385 kultunaut@kultunaut.dk
Located in: Aktivitetscentre
Powered by SobiPro