Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Bliv medlemsforening

Både sociale foreninger samt klubber med et socialt formål kan blive medlem af Foreningernes Hus Vejle.

Et medlemskab for en forening eller klub koster kr. 250,- om året.

Medlemskabet giver adgang til vores indbydende møde-/undervisningslokaler med internet adgang samt køkkenfaciliteter. Lokalerne bookes på forhånd enten via mail eller telefon. Som medlem kan I få egen nøgle til vore lokaler, så I kan afholde jeres møder og aktiviteter, når det passer jer. Der er desuden mulighed for at få stillet et aflåseligt skab til rådighed til foreningens materialer.

I løbet af året arrangeres der ERFA-aftner, kurser og andre netværksskabende arrangementer, som kun er for vores medlemmer. Medlemsforeningernes behov og efterspørgsel har stor indflydelse på, hvilke aktiviteter vi planlægger.

Desuden giver et medlemskab stemmeret ved den årlige generalforsamling og man kan i den forbindelse stille op som repræsentant for sin forening til Foreningernes Hus Vejles bestyrelse.