Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

WICAN

Logo Wican
Tilbud: netværksdannelse for kvinder på tværs af alder og kultur Wican er et tværkulturelt kvindenetværk i Vejle. Vi mødes hver anden onsdag hver måned til en kulturaften, hvor der arrangeres forskellige sociale og/eller kreative aktiviteter. De fælles aktiviteter er omdrejningspunktet for kulturaftenerne, da de bidrager til fællesskab på trods af sprogvanskeligheder og forskellig kulturel baggrund. Aktiviteterne (fx madlavning, syning, sang, dans etc.) motiverer desuden kvinderne til at komme ud af deres trygge omgivelser i hjemmet eller boligkvarteret.
Målgruppe: Den primære målgruppe er etniske minoritetskvinder, som står uden et socialt netværk og derfor befinder sig i en ensom og udsat position i lokalsamfundet. Dette bl.a. fordi de ofte har begrænsede sprogkundskaber, står uden for arbejdsmarkedet og uden en kompetencegivende uddannelse, der kan bringe dem videre. Kvinderne har derfor komplekse problemstillinger, der gør at de sjældent er i kontakt med lokalsamfundet.
Formål: Wican foreningens formål er at skabe tværkulturelt kvindenetværk, der styrker integrationen af etniske minoritetskvinder i Vejle. Foreningen bygger på en tanke om, at man lærer bedst i fællesskab med andre. Derfor består foreningen af kvinder der er aktive på arbejdsmarkedet og/eller uddannelsessystemet og med stor livserfaring. Målgruppen består hovedsageligt af etniske minoritetskvinder, der af flere årsager står uden for arbejdsmarkedet og/eller uddannelsessystemet. Kulturaftenerne skaber et forum for uformel læring, hvor kvinderne gensidigt lærer af hinandens erfaringer og danner netværk på tværs for forskellige aldersgrupper og kultur.
Kontaktinfo: Vi har altid brug for frivillige kræfter, så hvis du finder foreningen interessant, er du velkommen til at kontakte os eller deltage til en kulturaften! Vi mødes den anden onsdag i hver måned på Vejle Midtby Skole (tidligere Damhavens Skole) i SFO’en kl. 19.00-21.00. Kontakt alle hverdage fra 9-15: 76 81 38 80 Stine Mahler Pedersen: stmah@vejle.dk Karen Margrethe Due: kamje@vejle.dk Find os på Facebook : https://www.facebook.com/wican.eu
Located in: Etniske foreninger
Powered by SobiPro